ปีรายงาน : วันที่รายงาน :  /  /  -  /  /  
     
of0
สรุปทางหลวงที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัด ปี 2562
ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562
       
ขาเข้า
ขาออก
ระหว่าง
ใช้ระยะ
แก้ไขปัญหา
  
ครั้ง
แขวงการทาง
วันที่
เวลา
ทางหลวง
เลขที่
ชื่อสายทาง
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
กม.-กม.
ระยะทาง
เวลาแก้ไข
สลับช่อง
ใช้ทาง
สาเหตุ
หมายเหตุ
ที่
   
หมายเลข
ตอน
 
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
 
ยาว กม.
(นาที/ชม.)
ทางพิเศษ
เลี่ยง
   
1
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0302
ดอนหวาย - บ้านวัด
/
  
/
  
196+600
197+100
0.500
-
-
-
  
2
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0303
บ้านวัด - ตาลาด
/
  
/
  
208+200
208+285
0.085
-
-
-
  
3
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0303
บ้านวัด - ตาลาด
/
  
/
  
207+412
208+485
1.073
-
-
-
  
4
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0304
ตาลาด - หนองแวงโสกพระ
/
  
/
  
232+934
232+935
0.001
-
-
-
  
5
ขอนแก่นที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0401
หนองแวงโสกพระ - พล
/
  
/
  
263+300
263+382
0.082
-
-
-
  
6
ขอนแก่นที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
2
0402
พล - บ้านไผ่
/
  
/
  
291+128
291+200
0.072
-
-
-
  
7
นครปฐม
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
4
0202
พระประโทน - สระกระเทียม
/
  
/
  
58+500
58+600
0.100
-
-
-
  
8
ลพบุรีที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
21
0200
สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน
/
  
/
  
22+700
22+800
0.100
-
-
-
  
9
ลพบุรีที่ 1
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
21
0200
สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน
/
  
/
  
7+100
7+200
0.100
-
-
-
  
10
นครราชสีมาที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
24
0202
สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย
/
  
/
  
52+997
52+999
0.002
-
-
-
  
11
นครราชสีมาที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
24
0203
สี่แยกโชคชัย - หนองมัน
/
  
/
  
70+000
70+025
0.025
-
-
-
  
12
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
304
0304
พนมสารคาม - เขาหินซ้อน
 
/
 
/
  
123+082
123+200
0.118
-
-
-
  
13
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
304
0401
เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน
 
/
  
/
 
126+416
127+160
0.744
-
-
-
  
14
นครราชสีมาที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
304
0501
วังน้ำเขียว - ดอนขวาง
/
  
/
  
241+000
241+025
0.025
-
-
-
  
15
นครราชสีมาที่ 3
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
304
0502
ดอนขวาง - โพธิ์กลาง
/
  
/
  
275+769
275+775
0.006
-
-
-
  
16
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2562
00.00 น.
314
0102
แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา
/
  
/
  
11+425
11+500
0.075
-
-
-
  
17
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+500
55+500
2.000
-
-
-
  
18
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+000
38+000
2.000
-
-
-
  
19
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
88+700
90+000
1.300
-
-
-
  
20
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
2
0203
มอจะบก - ไร่โคกสูง
/
  
/
  
102+129
102+130
0.001
-
-
-
  
21
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
2
0205
โคกกรวด - นครราชสีมา
/
  
/
  
142+535
142+536
0.001
-
-
-
  
22
สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
4
0401
ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ
/
  
/
  
122+999
123+000
0.001
-
-
-
 
ปริมาณรถน้อยการจราจราคล่องคล่องตัว
23
สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
35
0301
นาโคก - แพรกหนามแดง
/
  
/
  
82+832
82+833
0.001
-
-
-
 
ปริมาณรถน้อยการจราจราคล่องคล่องตัว
24
สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.01 น.
325
0101
บางแพ - จอมปลวก
/
  
/
  
28+774
28+775
0.001
-
-
-
 
ปริมาณรถน้อยการจราจราคล่องคล่องตัว
25
สิงห์บุรี
1 ม.ค. 2562
00.08 น.
32
0303
สิงห์เหนือ - โพนางดำออก
/
  
/
  
106+664
106+665
0.001
-
-
-
  
26
ศรีสะเกษที่ 2
1 ม.ค. 2562
00.48 น.
24
0601
หัวช้าง - แยกการช่าง
/
  
/
  
297+195
298+000
0.805
-
-
-
  
27
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2562
02.00 น.
304
0304
พนมสารคาม - เขาหินซ้อน
/
  
/
  
123+082
123+200
0.118
-
-
-
  
28
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2562
02.00 น.
304
0401
เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน
/
  
/
  
127+210
127+211
0.001
-
-
-
  
29
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2562
02.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
191+576
191+577
0.001
-
-
-
  
30
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2562
02.00 น.
314
0102
แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา
/
  
/
  
11+425
11+500
0.075
-
-
-
  
31
ปทุมธานี
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
1
0201
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง
/
  
/
  
34+000
34+001
0.001
-
-
-
 
การจราจรคล่องตัว
32
ปทุมธานี
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
1
0202
ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์
/
  
/
  
48+100
48+101
0.001
-
-
-
 
การจราจรคล่องตัว
33
นครสวรรค์ที่ 1
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
1
0802
บ้านหว้า - แยกเวียงดอย
/
  
/
  
340+370
340+375
0.005
-
-
-
  
34
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
36+000
38+000
2.000
-
-
-
  
35
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+500
55+500
2.000
-
-
-
  
36
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2562
03.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
88+700
90+000
1.300
-
-
-
  
Printed Date 21 / 1 / 2562 4 : 48
Page 1 / 26