ปีรายงาน : วันที่รายงาน :  /  /  -  /  /  
     
of0
สรุปทางหลวงที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัด ปี 2563
ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563
       
ขาเข้า
ขาออก
ระหว่าง
ใช้ระยะ
แก้ไขปัญหา
  
ครั้ง
แขวงการทาง
วันที่
เวลา
ทางหลวง
เลขที่
ชื่อสายทาง
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
เคลื่อน
เคลื่อน
จราจร
กม.-กม.
ระยะทาง
เวลาแก้ไข
สลับช่อง
ใช้ทาง
สาเหตุ
หมายเหตุ
ที่
   
หมายเลข
ตอน
 
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
ที่ได้
ที่ได้ช้า
ติดขัด
 
ยาว กม.
(นาที/ชม.)
ทางพิเศษ
เลี่ยง
   
1
นครสวรรค์ที่ 1
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
1
0801
หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า
/
  
/
  
309+236
309+241
0.005
-
-
-
  
2
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+000
54+000
1.000
-
-
-
  
3
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
37+000
38+000
1.000
-
-
-
  
4
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
87+700
90+000
2.300
-
-
-
  
5
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0203
มอจะบก - ไร่โคกสูง
/
  
/
  
102+000
103+000
1.000
-
-
-
  
6
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0205
โคกกรวด - นครราชสีมา
/
  
/
  
142+535
142+900
0.365
-
-
-
  
7
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0303
บ้านวัด - ตาลาด
/
  
/
  
208+185
208+385
0.200
-
-
-
  
8
นครราชสีมาที่ 1
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
2
0303
บ้านวัด - ตาลาด
/
  
/
  
207+412
208+285
0.873
-
-
-
  
9
ลพบุรีที่ 1
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
21
0200
สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน
/
  
/
  
22+600
22+700
0.100
-
-
-
  
10
ลพบุรีที่ 1
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
21
0200
สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน
/
  
/
  
7+000
7+100
0.100
-
-
-
  
11
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
304
0401
เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน
/
  
/
  
127+210
127+211
0.001
-
-
-
  
12
สระแก้ว
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
348
0102
แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก
/
  
/
  
74+250
80+061
5.811
-
-
-
  
13
สระแก้ว
1 ม.ค. 2563
00.00 น.
3395
0203
โคคลาน - แก้วเพชรพลอย
/
  
/
  
115+500
125+980
10.480
-
-
-
  
14
ปทุมธานี
1 ม.ค. 2563
00.01 น.
1
0201
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง
/
  
/
  
34+000
34+001
0.001
-
-
-
  
15
ปทุมธานี
1 ม.ค. 2563
00.01 น.
1
0202
ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์
/
  
/
  
48+100
48+101
0.001
-
-
-
  
16
ปทุมธานี
1 ม.ค. 2563
00.01 น.
9
0301
คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย
/
  
/
  
78+871
78+872
0.001
-
-
-
  
17
ศรีสะเกษที่ 2
1 ม.ค. 2563
00.08 น.
24
0601
หัวช้าง - แยกการช่าง
/
  
/
  
297+915
298+000
0.085
-
-
-
  
18
เพชรบุรี
1 ม.ค. 2563
00.11 น.
4
0501
สระพัง - เขาวัง
/
  
/
  
138+500
138+600
0.100
-
-
-
  
19
นครปฐม
1 ม.ค. 2563
00.26 น.
4
0202
พระประโทน - สระกระเทียม
/
  
/
  
58+500
58+600
0.100
-
-
-
  
20
สระบุรี
1 ม.ค. 2563
01.28 น.
1
0402
หินกอง - ปากข้าวสาร
/
  
/
  
93+000
93+500
0.500
-
-
-
  
21
สระบุรี
1 ม.ค. 2563
01.37 น.
2
0102
ตาลเดี่ยว - ซับบอน
/
  
/
  
21+000
21+300
0.300
-
-
-
  
22
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2563
02.00 น.
304
0304
พนมสารคาม - เขาหินซ้อน
/
  
/
  
123+082
123+200
0.118
-
-
-
  
23
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2563
02.00 น.
304
0401
เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน
/
  
/
  
127+210
127+211
0.001
-
-
-
  
24
ปราจีนบุรี
1 ม.ค. 2563
02.00 น.
304
0403
สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว
/
  
/
  
208+000
208+001
0.001
-
-
-
  
25
ฉะเชิงเทรา
1 ม.ค. 2563
02.00 น.
314
0102
แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา
/
  
/
  
11+425
11+500
0.075
-
-
-
  
26
สระบุรี
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
1
0402
หินกอง - ปากข้าวสาร
/
  
/
  
93+000
93+500
0.500
-
-
-
  
27
นครสวรรค์ที่ 1
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
1
0801
หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า
/
  
/
  
309+236
309+241
0.005
-
-
-
  
28
สระบุรี
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0102
ตาลเดี่ยว - ซับบอน
/
  
/
  
21+000
21+300
0.300
-
-
-
  
29
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
53+000
54+000
1.000
-
-
-
  
30
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0201
มวกเหล็ก - บ่อทอง
/
  
/
  
37+000
38+000
1.000
-
-
-
  
31
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0202
บ่อทอง - มอจะบก
/
  
/
  
87+700
90+000
2.300
-
-
-
  
32
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0203
มอจะบก - ไร่โคกสูง
/
  
/
  
102+000
103+000
1.000
-
-
-
  
33
นครราชสีมาที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
2
0205
โคกกรวด - นครราชสีมา
/
  
/
  
142+535
142+900
0.365
-
-
-
  
34
สิงห์บุรี
1 ม.ค. 2563
03.00 น.
32
0303
สิงห์เหนือ - โพนางดำออก
/
  
/
  
106+600
106+700
0.100
-
-
-
  
35
ศรีสะเกษที่ 2
1 ม.ค. 2563
03.01 น.
24
0601
หัวช้าง - แยกการช่าง
/
  
/
  
297+915
298+000
0.085
-
-
-
  
36
เพชรบุรี
1 ม.ค. 2563
03.09 น.
4
0501
สระพัง - เขาวัง
/
  
/
  
138+500
138+600
0.100
-
-
-
  
Printed Date 23 / 1 / 2563 3 : 48
Page 1 / 19